Photo

Arhitektura v oblaku


Skupina Štajn je v letu 2014 začela z razvojem nove arhitekturne platforme, Cloud-architecture. Prvi projekt MADE IN LONDON, se bo Junija 2014 izvajal v okviru Londonskega arhitekturnega festivala (LFA).


Ideja platforme Cloud-architecture, pri kateri Skupina Štajn sodeluje kot ustanovni lokalni partner, je razvoj lokalne gradnje, s pomočjo tehnološkega znanja v globalnem ”oblaku”. V ta namen bomo razvili svoje Cloud Architecture mobilne delavnice, prav tako pa vzpostavljamo sodelovanja z visoko tehnološkimi podjetji, I.T. podjetji in z lokalnimi investitorji. Več si boste v prihodnje lahko prebrali na www.cloud-arch.com.  

Arhitektura v oblaku

Skupina Štajn je v letu 2014 začela z razvojem nove arhitekturne platforme,
Cloud-architecture. Prvi projekt MADE IN LONDON, se bo Junija 2014 izvajal v okviru Londonskega arhitekturnega festivala (LFA).

Ideja platforme Cloud-architecture, pri kateri Skupina Štajn sodeluje kot ustanovni lokalni partner, je razvoj lokalne gradnje, s pomočjo tehnološkega znanja v globalnem ”oblaku”. V ta namen bomo razvili svoje Cloud Architecture mobilne delavnice, prav tako pa vzpostavljamo sodelovanja z visoko tehnološkimi podjetji, I.T. podjetji in z lokalnimi investitorji. Več si boste v prihodnje lahko prebrali na www.cloud-arch.com.  

Photoset

Golden boy also known as Zlatko! We found LEGO toys very appropriate for house models.

Goldener Junge auch als Zlatko bekannt! Wir fanden LEGO Spielzeug sehr geeignet für Hausmodelle.

Photo
Today we visited manufacturer of  wooden houses, discussing about future projects made of wood. As Slovenia and neighboring countries has lots of wood industry, we are trying to make selected projects in wooden construction. It is more sustainable than concrete and also very efficient in grey energy field. Hope, we can also convince more clients to decide for this kind of construction.

Today we visited manufacturer of  wooden houses, discussing about future projects made of wood. As Slovenia and neighboring countries has lots of wood industry, we are trying to make selected projects in wooden construction. It is more sustainable than concrete and also very efficient in grey energy field. Hope, we can also convince more clients to decide for this kind of construction.

Photoset

Prej/potem. Zadnji ogled izvedbe prenove stanovanja v Kamniku.

Before/after. Latest update for apartment renovation in Kamnik, Slovenia.

Vor dem/nach. Neueste Update für Wohnung Renovierung in Kamnik, Slowenien.

Photo
Študija volumna hiše v Avstriji.
Volumetric study of a house in Austria.
Volumen Studie eines Hauses in Österreich.

Študija volumna hiše v Avstriji.

Volumetric study of a house in Austria.

Volumen Studie eines Hauses in Österreich.

Photo
Photoset

Mansarda v zasebnem dvorcu pri Bledu je bila tema tega tedna v pisarni skupine Štajn. Izdelali smo maketo preko katere smo testirali različne prostorske postavitve in skrbno preverjali katere konstrukcijske elemente ostrešja je možno odstraniti. Iz Augsburga pa smo ta teden dobili fotografijo z gradbišča naših partnerjev. Za njih smo pred kratkim izrisali nekaj detajlnih načrtov ter 3D model hiše. Kot vidimo, gradnja v Nemčiji odlično napreduje.

A loft of a private castle in Bled was this week’s hot topic in group Stajn’s office. We made a model to test different settings and to carefully examine which construction element can be removed. Also this week our partners from Germany sent us a nice photo of construction site from Augsburg. There we did some detail plans and 3D model for a house. As we can see it is making a progress.

Ein Loft in einer privaten Burg bei Bled war diese Woche heißes Thema in der Gruppe Stajn’s Büro. Dazu haben wir ein Modell angefertigt, um verschiedenen Einstellungen zu testen und um zu prüfen, ob eventuell Konstruktionselemente redundant sind und entfernt werden können. Ebenso haben wir diese Woche von unseren Partnern in Deutschland aktuelle Fotos von der Baustelle eines Hauses in Augsburg bekommen, für welches wir Detailpläne und ein 3D-Modell angefertigt hatten. Wie man sehen kann, macht die Baustelle große Fortschritte!

Photo
Modeling party tonight!

Modeling party tonight!

Photo
Rezultati z zadnjega arhitekturnega svetovanja v sodelovanju z banko Sparkasse.
Results from last architecture counseling with Sparkasse bank, Slovenia.

Rezultati z zadnjega arhitekturnega svetovanja v sodelovanju z banko Sparkasse.

Results from last architecture counseling with Sparkasse bank, Slovenia.

Photoset

Danes smo bili na ogledu gradbišča v Keršmančevem parku v Kamniku. Ideja, ki je vzklila pred letom in pol na Kamfestu 2012, se počasi sestavlja v končno podobo.

Today, we were on the construction site of Keršmančev park in Kamnik. Idea from Kamfest 2012 is slowly getting its shape.